top of page
TRANS CENTER.png

תערוכת טרנס*-ארט

טרנס*ארט היא תערוכת אמנות אשר מציבה יצירה טרנסית במרכז הבמה. אמנות היא כלי עוצמתי לביטוי ושיתוף בעולמות הפנימיים שלנו, והיא מהווה בסיס ליצירת תרבות וקהילה. אמנות חשובה במיוחד לקהילה הטרנסית משום שיש לה את הכוח לתת לתחושות מופשטות ביטוי בעולם הגשמי ולהדהד חוויות חיים. הבחירה לקיים את התערוכה במרכז הטרנסי נעשתה מתוך רצון לחבר בין המרחב הפיזי לבין המרחב החוויתי, בין האישי לקהילתי, ולחגוג את התרבות הטרנסית העשירה שלנו.

הכירו את האמנים.ות

היצירות נבחרו על ידי וועדה

bottom of page