top of page

גיל יפמן

״כניסתו הראשונה של גיל יפמן אל עולם האמנות הישראלי התרחשה בסוף שנות ה־90 של המאה ה־20 בפרויקט משותף עם אחותו האמנית רונה יפמן שתיעדה בסדרת תצלומים את מסעו לשינוי זהותו המינית. בהמשך הורחב העיסוק במיניות, באחרּות ובזהויות מורכבות מהגוף הפרטי ליצירת מייצגים ואובייקטים פיסוליים רכים.

פרנצ׳סקה (בית) ,2010, שמן על בד, 100x100ס״מ

הציור הוא אחד מתוך סדרת פורטרטים של טרנסג'נדרס. 

פרנצ׳סקה - לבושה בחליפה מחויטת ועקבים, ניצבת בתווך שבין חלל תעשייתי לבין נוף ילדותה באיטליה. 

היא מישירה מבט אל הצופה במחווה גופנית של גילוי והסתרה.


 


bottom of page