top of page

ג'יי נדיר

אמן.ית לסבית אבינארי.ת, צייר.ת ואנימטור.ית שלומד.ת במנשר.

אחים ירוקים, 2020

ביצירה זו רציתי להעביר אלמנטים נשיים וגבריים בשני א.נשים. להראות את הצורות בהן הם שונים ובו זמנית, יותר דומים מהמצופה. ירוק הוא צבע המסמל קנאה - הפורטרייטים בירוק מרמזים על הקנאה שאנו יכולים.ות להרגיש כלפי אחרים, לפעמים בלי לזהות שדברים אלו קיימים כבר בתוכנו. 

 bottom of page