top of page

שירותי אחות

למרכז הטרנסי מגיעה אחות מוסמכת בכל יום שלישי בשעות אחה"צ, בין השעות 17:00-21:00.

האחות מציעה ייעוץ והדרכה, וגם טיפול רפואי במקרים המפורטים למטה. רצוי לקבוע לאחות פגישה מראש, דרך המערכת הזו, אך ניתן גם פשוט להגיע למרכז בשעות פעילות האחות. במקרה כזה, מומלץ ליצור קשר עם המרכז ולוודא שלא היו שינויים בלו"ז. באם אתןם מתקשיםות להגיע פיזית למרכז, ניתן באותן השעות לקבוע ייעוצים דרך הטלפון/וידאו.  מאיה עוראבי היא כיום האחות במרכז הטרנסי.


שירותי האחות הניתנים במרכז:

• ייעוץ בנושאים רפואיים כלליים, כולל הנחיות לשמירה על הבריאות ורפואה מונעת.

• ייעוץ בכל נושא הקשור לתהליכים רפואיים להתאמה מגדרית - טיפול הורמונלי, ניתוחים, אימוני קול ועוד.

• הדרכה לקראת ניתוחים ואחריהם, כולל הדרכה על ביצוע הרחבות (אימונים וגינליים).

• הזרקת תרופות והדרכה להזרקה עצמית (נא להגיע עם הוראה רפואית לביצוע הפעולה).

• החלפת חבישה ו/או טיפול בצלקות לאחר ניתוח.

• הוצאת תפרים / סיכות (נא להגיע עם הוראה רפואית לאחות לביצוע הפעולה).

• ייעוץ לגבי מין בטוח ומחלות המועברות ביחסי מין.


לקביעת תור


bottom of page