top of page
המרכז-הטרנסי-TRANS-CENTER-tlv-7.jpg

מידע על ארגונים ושירותים שונים
לקהילה הטרנסית

ברוכות הבאים ללוח הארגונים והשירותים לקהילה הטרנסית. דף זה מרכז שירותים הניתנים על ידי גופים ציבוריים, עמותות, או יוזמות אחרות ללא כוונת רווח. בדף מפורסמים שירותים הניתנים באופן שוטף, לאורך השנה, ולא אירועים אשר תחומים בזמן. אירועים, סדנאות וקבוצות מרוכזים בלוח אירועים (לינק). המרכז הטרנסי מספק פלטפורמה לפרסום בלבד ואינו נושא בכל אחריות לארגונים או השירותים המפורסמים. להערות או הצעות לתיקון על מידע שפורסם ניתן ליצור איתנו קשר.

bottom of page